Advocatenkantoor Dekker

Advocatenkantoor | DEKKER is het kantoor van advocaat mr J.J. Dekker. Mr Jan Dekker is sinds 1982 als advocaat werkzaam. Hij is tevens actief als rechter (rechter-plaatsvervanger) in de Rechtbank Oost-Brabant.
Als advocaat treedt mr Dekker vooral op als huisjurist van bedrijven die zelf geen of weinig juristen in dienst hebben en hem alle juridische kwesties voorleggen die in hun onderneming aan de orde komen. Zo nodig treedt hij dan op in procedures voor gerechten en scheidsgerechten. Dat betreft van zelf veel arbeidsrecht en contractenrecht, maar ook het aan- en verkopen van ondernemingen komt veel voor. Ook een aantal particulieren schakelt mr Dekker in, vaak op het gebied van arbeids- en burenrecht, maar familierecht en strafrecht wordt niet behandeld. De klantenkring komt voor de helft uit de Duin- en Bollenstreek en verder uit binnen- en buitenland. Mr Dekker spreekt prima Engels, goed Frans en redelijk Duits. Diverse accountants en notarissen verwijzen hun klanten naar hem door als er een advocaat nodig is.
Al eerder werkte mr Dekker onder de huidige naam in de Bollenstreek. Daarvoor en daarna was hij verbonden aan een kleine, een middelgrote en twee grote maatschappen. Sinds het vertrek van TeekensKarstens uit Lisse zet mr Dekker de praktijk voort in hetzelfde prettige pand aan de Heereweg in Lisse, evenals notaris mr Jaap Boon.

Alle werkzaamheden worden verricht door en op grond van een overeenkomst van opdracht met Advocatenkantoor | Dekker, Handelsregisternummer 59194715. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroeps- aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd het met bedrag van het eventueel toepasselijke eigen risico.

Routebeschrijving naar Advocatenkantoor Dekker


Vraag hier uw routebeschrijving op

(bijv. Heereweg 266, Lisse)